برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

پیام مدیر گروه:


محل استقرار دفتر گروه: مركز قلب شهيد مدني
تلفن دفتر گروه: 3363880-0413 فاکس دفترگروه: 3363880-0413

مدير گروه: دكتر ناصر اصلان آبادي

معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی گروه:خانم دکتر مهرنوش طوفان
معاون آموزشي دانشجويان دوره عمومي: دکتر محمد رضا تابان

مسئول برنامه دستياري يا تحصيلات تكميلي : دکتر مهرنوش طوفان
معاون پژوهشي گروه: دكتر بابك كاظمي

معاون آموزشي بيمارستان: دكتر فريبرز اكبرزاده
منشي گروه: خانم عاطفه عليزاده

برنامه آموزشي رشته تخصصي ودورۀ فوق تخصصي بيماریهاي قلب و عروق(کوریکولوم آموزشی)