برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

پیام گروه:


محل استقرار دفتر گروه: مركز قلب شهيد مدني
تلفن دفتر گروه: 33373920-041 فاکس دفترگروه: 33373920-041

مدير گروه: دكتر ناصرصفائي
جانشین مدیر گروه : دکتر سید ضیاالدین راثی هاشمی 
معاون آموزشي گروه: دكتر رضايت پرويزي
معاون پژوهشي گروه: دكتر محسن سکوتي
معاون آموزشي بيمارستان: دكترفريبرز اكبرزاده 
منشي گروه: فاطمه شاهمرادي-
برنامه آموزشي و ضوابط دوره فوق تخصصي جراحي قلب و عروق

 

برنامه آموزشي و ضوابط دوره فوق تخصصي جراحي قفسه صدري


طرح درسی گروه توراکس