برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلیمدير گروه:   دکتر امیر واحدی
معاون آموزشي دانشجويان پزشکي عمومي:  دکترطلا پورلك
مسئول  برنامه دستياري: دكتر منیره حلیمی
معاون  پژوهشي گروه: دكتر رسول استخری
کارشناس گروه: سوما سنندجی

تلفن : 33347054