برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


کوريکولوم آموزشي

محل استقرار دفتر گروه: مرکز آموزشي و درماني شهداء
تلفن دفتر گروه: 33893765-041 فاکس دفترگروه:33893765-041


مدير گروه: دکتر علیرضا صادقپور
معاون آموزشي دانشجويان دوره عمومي: دکتر علیرضا روحانی
مسئول برنامه دستياري يا تحصيلات تكميلي : دکتر محمدعلی محسنی
معاون پژوهشي گروه: دکتر حسین اصلانی
معاون آموزشي مرکزآموزشی و درمانی شهداء : دکترمحمدرضا بازآور
کارشناس آموزشي گروه: دکترمحمدرضا بازآور
مسئول دفتر گروه : ليلا فتح اله زاده