برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 


دکتر محمد میرزایی
مدیر گروه آموزشی چشم 

                         


دکتر محمدحسین آهور
معاون آموزشی و تخصصی فوق تخصصی گروه
دکتر فریده موسوی
معاون آموزش پزشکی عمومی 
دکتر بهزاد فلاحی مطلق
معاون پژوهشی گروه

 


رئیس سگمان قدامی : دکتر افشین لطفی صدیق

رئیس سگمان اوربیت و اکولوپلاستیک : دکتر دیما عندلیب 

رئیس سگمان خلفی :  دکتر محمدحسین آهور

رئیس سگمان گلوکوم : دکتر رعنا دائی سرخابی

رئیس بخش اورژانس : دکتر امیرعبداله افتخاری میلانی 
 

منشی گروه : زهرا مختارپور
 تلفن : 36551332    فاکس :36577336