برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

به سایت گروه آموزشی باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید.
                                                                                            

پیام مدیر گروه:
دانش میکروب‌شناسي پزشکی از جمله علوم پایه کلیدی محسوب مي‌شود که از دیرباز در عرصه های مختلف پزشکی شامل تشخیص، کنترل و درمان بيماري‌های عفونی نقش محوری داشته و در سایه تحقیقات انجام یافته امروزه شاهد ریشه کنی یا کنترل و محدودسازی جدی بسیاری از امراض عفونی کشنده در دنیا هستیم. با اینحال در سال های اخیر بروز بيماري‌های باکتریایی و ویروسی بازپدید یا نوپدید، گزارش موارد متعددی از اپیدمي‌ها و پاندمي‌ها غیرقابل کنترل و مهمتر از آن شیوع و گسترش لجام گسیخته مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در سراسر جهان که درمان عفونتهای ساده گذشته را با چالش جدی مواجه ساخته است در کنار مشخص شدن نقش میکروب‌ها بعنوان زمینه ساز برخی سرطانها و بیماریهای خودایمنی بار دیگر ضرورت توجه بیش از پیش به علم میکروب‌شناسي پزشکی را آشکارتر ساخته است.
از این رو  گروه آموزشی باکتري‌شناسي و ويروس‌شناسي دانشکده پزشکی تبریز با درک اهمیت این موضوع سعی دارد تا با تربیت محققان توانمند، بسترسازی برای انجام تحقیقات کاربردی و ارایه خدمات تشخیصی و درمانی کمکی برای حل مشکلات عدیده جامعه بشری در این عرصه ارایه نماید. 


مدير گروه :                آقاي دکتر محمد آهنگرزاده رضایی

معاون آموزشی :      آقای دکتر محمدحسین سروش برحقی

معاون پژوهشی :     آقای دکتر وحدت پور طهماسبی********************************************************************************************************************************

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم تحصیلی 1400-1399 (جدول 1) (جدول 2)

برنامه استراتژیک(SP) گروه