برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو مخترعین

اختراع روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه

اختراع روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه

(330)

روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه در موارد انتخابی با برونکوسکوپ فیبرو پتیک بنام روش تخلیه با تزریق سالین نرمال توسط دکتر محمد اسمعیل حجازی

سه شنبه 18 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(170)

تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی توسط تیم توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

چهارشنبه 12 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(158)

تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی

چهارشنبه 12 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(166)

ثبت اختراع تولید قطعات SCFV آنتی بادی انسانی توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی

چهارشنبه 12 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(80)

اختراع دکتر مهدی یوسفی ، آقای مجید زمانی جداقیه

سه شنبه 4 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(66)

اختراع دکتر مهدی یوسفی ، آقای مجید زمانی جداقیه ، خانم یودا یعقوبی

سه شنبه 4 شهريور 1399
ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

(43)

اختراع دکتر مهدی یوسفی ، آقای مجید زمانی جداقیه ، خانم یودا یعقوبی

سه شنبه 4 شهريور 1399
اختراع دکتر توحید مرتضی زاده-داود خضرلو-رضا ملک زاده-باقر فرهود

اختراع دکتر توحید مرتضی زاده-داود خضرلو-رضا ملک زاده-باقر فرهود

(346)

نانو ترکیب تشخیصی-درمانی بر پایه گادلنیوم اکساید در تصویر برداری ملکولی تشدید مغناطیسی

سه شنبه 8 بهمن 1398
اختراع دکتر فرزاد رحمانی -جعفر کندری-رسول دهشتی

اختراع دکتر فرزاد رحمانی -جعفر کندری-رسول دهشتی

(307)

عینک طبی چشم شوی

دوشنبه 7 بهمن 1398
اختراع دکتر حسین صمدی کفیل و حامد ابراهیم زاده

اختراع دکتر حسین صمدی کفیل و حامد ابراهیم زاده

(399)

محیط کشت اختصاصی جداسازی سویه های باکتری های گرم منفی مقاوم در برابر کلیستین

يکشنبه 14 مهر 1398