تاریخ : پنجشنبه 28 شهريور 1398
کد 2048

ره آورد سفر دکتر سیامک شیوا

گزارش سفر علمی ( ره آورد سفر)
سمپوزیوم سالانه انجمن مطالعه اختلالات متابولیک ارژی / رتردامهلند- 12 تا 15 مهر 1397
دکتر سیامک شیوا


      
همایش درچهار روز از صبح تا عصر برگزار گردید. افراد زیادی از سراسر دنیا در این کنگره شرکت داشتند.
سخنرانیهای بسیار خوبی در حیطه های مختلف بیماریهای متابولیک ارثی انجام گرفت . یافته های جدید در زمینه درمان بیماریهای متابولیک با آنزیم درمانی و ژن درمانی ارایه شدند.
مباحث زیر در این همایش مورد بحث قرار گرفتند:
درمان بر اساس RNA و ژن درمانی
اختلالات میتوکندریال
طب رژنراتیو
اختلالات ذخیره لیزوزومی
اختلالات اکسیداسیون اسید های چرب
ارگانیک اسیداوریا ها
اختلالات متابولیک در بزرگسالان
ژن بیماریهای جدید
تعدادی از مقالات نیز به صورت پوستر ارائه شدند.
 
  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 2150