تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 2149

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

ثبت اختراع تولید قطعات SCFV آنتی بادی انسانی توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی