تاریخ : شنبه 26 فروردين 1402
کد 2358

ارتقا خانم دکتر مهناز صادقی شبستری به مرتبه استادی

گروه کودکان
 

  خانم دکتر مهناز صادقی شبستری عضو هیئت علمی گروه کودکان از مرتبه علمی دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.