برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 26 مرداد 1394
کد 705

مقاله بر تر ماه ژوئیه انتخاب شد

مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی

J Immunotoxicol. 2015 Jul 16:1-7.

Recombinant Leishmania major lipophosphoglycan 3 activates human T-lymphocytes via TLR2-independent pathway.

Hosseini M1, Haji Fatahaliha M, Aghebati-Maleki L, Movassagh Pour A, Rafati S, Seifi-Najmi M, Younesi V, Jadidi-Niaragh F, Yousefi M

Author information

 

1Drug Applied Research Center .

 IF= 2.054


  • تایید شده
  • در 1394/05/26
  • ساعت 11:34