برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح درس ایمنی شناسی نظری دانشجویان داروسازی
طرح درس  ایمنی شناسی نظری مامایی98 
طرح درس ایمنی  شناسی نظری پرستاری98
طرح درس ایمنی  شناسی نظری پزشکی98
طرح درس ایمنی  شناسی نظری دندانپزشکی 98
طرح درس ایمنی نظری تغذیه 98
طرح درس ایمنی نظری  اتاق عمل98
طرح درس ایمنی نظری  هوشبری98


طرح درس – مقطع PhD  ایمنی شناسی  
طرح درس – مقطع Msc  ایمنی شناسی
 
 
 
طرح درس مقطع پزشکی عمومی  
 
طرح درس- مقطع علوم پایه  
طرح درس - مقطع Msc هماتولوژی
 

راهنمای مطالعه ( study guide )