جستجو :
 منوی اصلی
 
 
امروز : 428
ديروز : 738
ماه : 24494
 
  کارمندان
نام و نام خانوادگي مسئوليت مدرک تحصيلي
دکتر فرزاد رحمانی ریاست کتابخانه هیئت علمی
خانم ناهید خیری کتابدار مسئول لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم شیرین ینگجه خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم سعیده حامدی مقدم خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم رقیه نجارپور خدمات فنی  لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم هانیه شیخ یوسفی خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی