برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

نام و نام خانوادگي مسئوليت مدرک تحصيلي
دکتر فرزاد رحمانی ریاست کتابخانه هیئت علمی
خانم ناهید خیری کتابدار مسئول لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم شیرین ینگجه خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم سعیده حامدی مقدم خدمات فنی لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خانم زهره دیده بانی میز امانت لیسانس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی