برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

طرح درس اصول خدمات سلامت-دکتر حسین جباری

طرح درس پزشکی اجتماعی (بهداشت2)-دکتر سعید دستگیری

طرح درس پزشکی اجتماعی(بهداشت3)-دکتر مهستی علیزاده

طرح درس آمار و روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد(پزشکی اجتماعی4)-دکتر ذکریا پزشکی

طرح درس اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران -پزشکی اجتماعی(بهداشت5)-دکتر علی حسین زینال زاده


برنامه و طرح درس اصول اپیدمیولوژی گروه اول پزشکی عمومی-دکتر سعید دستگیری

برنامه و طرح درس اصول اپیدمیولوژی گروه دوم پزشکی عمومی-دکتر سعید دستگیری

برنامه و طرح درس اصول اپیدمیولوژی گروه سوم پزشکی عمومی-دکتر سعید دستگیری

طرح درس اکسترنی-دکتر فریبا حیدری

طرح درس انترنی-دکتر فریبا حیدری

طرح درس بیماری شناسی-دکتر فریبا حیدری

 

طرح درس اصول خدمات بهداشتی -دکتر ژیلا خامنیان

طرح درس ارزیابی و مدیریت خطر و ایمنی بیمار-دکتر ژیلا خامنیان

طرح درس برنامه کودک سالم-دکتر ژیلا خامنیان


طرح درس واکسیناسیون-دکتر ژیلا خامنیان

طرح درس سلامت روان واعتیاد-دکتر مریم برادران

طرح درس کلیات پزشکی -دکتر مریم برادران

طرح درس بهداشت دهان و دندان-دکتر مریم برادران

طرح درس اکسترنی-دکتر مریم سپهری

طرح درس انترنی -دکتر مریم سپهری

طرح درس بیماری شناسی اختصاصی-دکتر مریم سپهری

طرح درس سامانه سیب -دکتر مریم السادات کاظمی شیشوان

طرح درس مراقبت مادران باردار-دکتر مریم السادات کاظمی شیشوان

طرح درس انفورماتیک 98- دکتر مریم السادات کاظمی شیشوان