برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

نام و نام خانوادگی: آقای دکتر فرهاد میرزایی کانی گلزار
سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش  
پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب
تلفن تماس: 04133344133

   نام و نام خانوادگی: خانم ژاله روحانی
سمت:  کارشناس EDO
پست سازمانی :کارشناس آموزش
 تلفن تماس: 04133344133
                           


نام و نام خانوادگی: خانم رقیه ماکوئی
سمت:  کارشناس ارشد  EDO
پست سازمانی :کارشناس ارشد آمار
تلفن تماس:04133344133
ایمیل:   Rmakuyi@@yahoo.com  


نام و نام خانوادگی: آقای دکتر جواد مهدی پور
پست سازمانی : کارشناس ارشد آموزش
 تلفن تماس:04133344133

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم اکرم آذرآبدار
پست سازمانی :کارشناس آموزشی گروههای علوم پایه
 تلفن تماس: 04133344133

نام و نام خانوادگی: خانم فریناز سعیدی
پست سازمانی : کارشناسی آموزشی گروههای بالینی
 تلفن تماس: 04133344133