برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح دوره کارورزي
طرح درسي گروه آموزشي بيهوشي - کارآموزي (6جلسه)
طرح درسي دکترآقا محمدي (7 جلسه)

طرح درسي دکتربيله جاني
طرح درسي دکترميري نژاد
طرح درسي دکترمحمودپور - عفونتهاي مربوط به کاتتر - رزيدنتي
طرح درسي دکترمحمودپور- سپسيس - رزيدنتي
طرح درسي دکترمحمودپور- حمايت تغذيه اي در بيمار بدحال - رزيدنتي
طرح درسي دکترمحمودپور- آشنايي با مفاهيم VAP- رزيني
طرح درسي دکترمحمودپور - دليريوم در ICU  - رزيدنتي
طرح درسي دکترمرتضوي
طرح درسي دکتر موثقي

(دکتر سيدحجازي(دانشجويان دکتراي تخصصي بيهوشي) (7 جلسه)
دکتر عيسي بيله جاني(دستياران بيهوشي سال سوم)
دکتر داريوش شيخ زاده( بيمارستان کودکان)دانشجويان دکتراي تخصصي بيهوشي (4 جلسه )
دکتر محمودپور(رزيدنتهاي بيهوشي، طب اورژانس، نورولوژي) (7 جلسه)
دکتر پناهی دکتری تخصصی بیهوشی(5جلسه)
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری
طرح درس خانم دکتر سولماز فخاری-بلوک نورواگزیای اسپاینال
طرح درس دکتر بهمن نقی پور -اداره بیهوشی بیماران ایسکمیک قلبی
طرح درس دکتر بهمن نقی پور-اداره بیهوشی در بیماران دچار تنگی یا نارسائی دریچه آئورت
طرح درس دکتر بهمن نقی پور- اداره بیهوشی در بیماران دچار تنگی یا نارسائی دریچه میترال
طرح درس دکتر ریحانه ابری-اصول مراقبت های ویژه
طرح درس دکتر ریحانه ابری-فوریت های پزشکی2
طرح درس دکتر ریحانه ابری-بارداری و زایمان و پدیده های نوین در مامایی
طرح درس دکتر عیسی بیله جانی -احیای قلبی ریوی (پایه و پیشرفته)
طرح درس دکتر سیمین آتش خویی-بیهوشی و مراقبت های ویژه
طرح درس دکتر رضا موثقی-اداره راههای هوایی
طرح درس دکتر داوود آقا محمدی-بخش درد"بلوک های نورو آگزیال"
طرح درس دکتر عباسعلی دهقانی-مراقبت تنفسی
طرح درس دکتر حمزه حسین زاده-آشنایی بارشته هوشبری ومراقبت های ویژه
طرح درس دکتر محمود عیدی-فیزیولوژی کبد
طرح درس دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-اداره بیهوشی در جراحی قفسه سینه
طرح درس دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-اداره بیهوشی در جراحی مغز
طرح درس دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-تهوع و استفراغ بعد از عمل
طرح درس سهراب نگارگر -فیزیولوژی قلب

طرح دوره کارآموزی بیهوشی(اکسترنی)

طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس آقای دکتر سید هادی ثقلینی
طرح درس خانم دکتر ریحانه ابری
 

دکتر مسعود پریش(7جلسه)

طرح درس خارج از دانشکده:

دکتر مسعود پریش(4جلسه)-پیراپزشکی