برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


محمدزاده- متصدی امور دفتری


ویدا آسوده - فیزیوتراپیست


رقیه کاظمی - فیزیوتراپیست


آرام فر- فیزیوتراپیست


نصیبه برغندان- منشی بخش