برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

مکان آموزش

روش تدريس

روش ارزيابي دانشجو

نوع درس

نظري          عملي

منبع آموزشي

اصول توانبخشي

بيمارستان شهید مدنی

نظري و عملي

امتحان كتبي و شفاهي

ü

 

طب فيزيكي و توانبخشي

اصول ورزش درماني

بيمارستان شهید مدنی

 

نظري

امتحان كتبي و شفاهي

ü

ü

طب فيزيكي و توانبخشي

مداليته‌هاي فيزيكي

بيمارستان شهید مدنی

 

نظري

امتحان كتبي و شفاهي

ü

ü

طب فيزيكي و توانبخشي

بيماريهاي موسكولواسكلتال

بيمارستان شهید مدنی

 

نظري

امتحان كتبي و شفاهي

ü

 

طب فيزيكي و توانبخشي

بيماريهاي نوروموسكولر

بيمارستان شهید مدنی

 

نظري

امتحان كتبي و شفاهي

ü

 

طب فيزيكي و توانبخشي

طب الكترودياگنوزيس

بيمارستان شهید مدنی

 

نظري

امتحان كتبي و شفاهي

ü

ü

طب فيزيكي و توانبخشي

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه مدورن آموزشي سالتحصيلي 97-96