برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی گروه طب فيزيكي و توانبخشي

 

در حال حاضر بخشهاي باليني اين دپارتمان در مراكز آموزشي درماني امام رضا (ع)، شهدا، شهيد مدني، سينا و كودكان تبريز با حضور مستمر يک يا دو نفر عضو هيا ت علمي متمركز است و فيلدهاي وسيع الطيفي را پوشش مي دهد كه ذيلاً به اختصار به آنها اشاره مي شود:

 

مركز آموزشي درماني امام رضا (ع) (امام خميني سابق) كه اولين مركز آموزشي گروه توانبخشي به حساب مي آيد شامل بخشهاي توانبخشي جنرال، درمانگاههاي سرپايي، الكترودياگنوزيس، فيزيوتراپي بيماران بستري و سرپايي و انجام تزريقات مفصلي روتين مي باشد.

 

مركز تحقيقات طب فيزيكي و توانبخشي كه از اواخر سال 1389 به همت مدير گروه تاسيس و راه اندازي گرديده است در مركز آموزشي و درماني امام رضا مستقر است. تجهيزات اين مركز شامل دستگاه اندازه گيري قدرت و آموزش تمرينات تقويتي Biodex ، سنجش و آموزش تمرينات تعادلي Biodex ،  وFoot Scan و Body Composition Test  و بسياري تسهيلات ديگر مي باشد.

 

مركز آموزشي و درماني شهدا، در جوار بخشهاي تخصصي جراحي ارتوپدي، مركز توانبخشي ارتوپدي محسوب شده و تنها بيمارستان داراي بخش بستري توانبخشي با حدود 7 تخت بستري به همراه بخشهاي سرپايي مجهز فيزيوتراپي مي باشد. همچنين تشخيص بيماريهاي موسكولواسكلتال و تزريقات مفصلي تحت گايد سونوگرافي موسكولواسكلتال توسط متخصص دوره ديده در اين مركز انجام مي گيرد.

 

مركز آموزشي درماني شهيد مدني، درجوار بخشهاي تخصصي كارديولوژي مركز اصلي توانبخشي قلبي محسوب شده و داراي دستگاه فشارنده متناوب خارجي (EECP) و تجهيزات لازم بازتواني قلبي مي باشد. همچنين فيزيوتراپي سرپايي و طب سوزني و سونوگرافي موسكولواسكلتال از ديگر امكانات ارائه شده در اين مركز آموزشي مي باشد.

 

مركز آموزشي درماني سينا، شامل بخش توانبخشي سوختگي و سوانح و الكترودياگنوزيس در جهت تشخيص اختلالات نوروماسكولر ناشي از بيماريهاي داخلي مي باشد.

 

مركز آموزشي درماني كودكان، تنها بيمارستان توانبخشي تخصصي بيماران كودك زير دوازده سال با اختلالات نوروماسكولر مركزي از قبيل CP و محيطي شامل SMA و ...  مي باشد. كه همچنين الكترودياگنوز كودكان بستري و سرپايي با اختلالات فوق الذكر در اين مركز انجام مي گيرد.