برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 
برنامه كارگاههاي آموزشي
 
 
 
 
تاریخ برگزاری عنوان کارگاه دبیر سخنرانان
11/08/96 درمانهای چاقی دکتر دولتخواه دکتر دولتخواه
دکتر سالک زمانی
2/09/96 تشخیص و درمان نوروپاتیها دکتر اسلامیان گروه طب فیزیکی وغدد و روماتولوژی
23/09/96 تزریق دیس پورت در اسپاستیسیتی دکتر توپچی زاده دکتر توپچی زاده
دکتر آیرملو
دکتر افتخارسادات
20/10/96 Kinesiotaping در اختلالات عضلانی اسکلتی دکتر سالک زمانی
12/11/96 مداخلات تهاجمی تر در کمردرد، تزریقات اسپاینال و ازن تراپی دکتر پیشگاهی دکتر شکوری
دکتر پیشگاهی
دکتر آقامحمدی
26/11/96 استئوآرتریت و استئوپروز دکتر رهبر گروه طب فیزیکی وغدد و روماتولوژی
 
 
 
برنامه كنفرانسهاي رزيدنتها واساتید
سالتحصیلی 97- 96
 
 
 
 
روز تاريخ عنوان كنفرانس سخنران استاد راهنما
سه شنبه 4 مهر معاینات بالینی بزرگسالان دکتر نگار فسایی دکترافتخارسادات
سه شنبه  11 مهر معاینات بالینی اختصاصی 1 دکتر اسلامیان -
چهار شنبه 12 مهر مودالیته های فیزیکی1
(گرما درمانی ها و شوک درمانی)
دکتر امید بخش دکتر توپچی زاده
شنبه 15 مهر ژورنال کلاب دکترگلعلی زاده دکتر اسلامیان
یکشنبه 16 مهر مودالیته های فیزیکی2
(الکتروتراپیهاES-TENS-IFC )
دکتر پيشگاهي -
پنج شنبه 20مهر گراند راند حضور کلیه اساتید
یکشنبه 23 مهر معاینات بالینی اطفال دکتر توپچی زاده -
سه شنبه  25مهر کرانیال نوروپاتی دکتر فخری دکتر افتخارسادات
پنج شنبه 27مهر آزمون کتبی آناتومی/ الکترودیاگنوزیس رزیدنتهای سال اول و دوم
شنبه 29 مهر معاینات بالینی اختصاصی2 دکتر اسلامیان -
یکشنبه 30 مهر instrumentation دکتر احمدی دکتر رهبر
سه شنبه 2 آبان کینزیولوژی شانه دکتر پيشگاهي -
پنج شنبه 4 آبان کلاس ارتز- پروتز دکتر سالک زمانی
شنبه 6 آبان ژورنال کلاب دکتر امید بخش دکتر افتخارسادات
 
 
 
 
 
روز تاريخ عنوان كنفرانس سخنران استاد راهنما
یکشنبه 7 آبان LBP (I) دکتر امیرطاهری دکتر پيشگاهي
دوشنبه 8 آبان اصول تغذیه در بیماریهای مفصلی دکتر دولتخواه -
سه شنبه 9 آبان موسکولواسکلتال اندام فوقانی
(فصول 11-14-18-31-30) فرونترا
دکتر راشدی دکتر پيشگاهي
پنج شنبه 11 آبان کارگاه درمان چاقی دبیر برنامه: دکتر دولتخواه
شنبه 13 آبان ژورنال کلاب دکتر پیرانی دکتر توپچی زاده
یکشنبه 14 آبان NCS  وآناستوموزها(فصل5) دکتر فخری دکتر رهبر
سه شنبه 16 آبان نیدل الکترو میوگرافی دکتر نظام دکتر اسلامیان
چهارشنبه 17 آبان کینزیولوژی فصل 2 (اصول کینتیک: اهرم ها و گشتاور) دکترپیرانی دکتر پيشگاهي
شنبه 20 آبان ژورنال کلاب دکتر فسایی دکتررهبر
یکشنبه 21 آبان کینزیولوژی ساعد دکتر شهیدزاده دکتر پیشگاهی
سه شنبه 23 آبان Injection procedures  (دلیزا) دکترافتخارسادات -
چهارشنبه 24 آبان اندام تحتانی برادوم دکتر رنجبر دکتر توپچی زاده
پنجشنبه 25 آبان کلاس ارتز- پروتز دکتر سالک زمانی
دوشنبه 29 آبان اصول تغذیه در بیماریهای سیستم اعصاب مرکزی و محیطی دکتر دولتخواه -
سه شنبه 30 آبان Entrapment neuropathy
اولنار
دکتراحمدی دکتر رهبر
چهارشنبه 1 آذر Entrapment neuropathy
(مدیان و  رادیال)
دکترخنده روی دکتر توپچی زاده
پنج شنبه 2 آذر کارگاه نوروماسکولر با همکاری شرکت پایامهر درمان و اساتید تهران
شنبه 4 آذر ژورنال کلاب دکتر گلعلی زاده دکترسالک زمانی
 
 
روز تاريخ عنوان كنفرانس سخنران استاد راهنما
پنجشنبه 9 آذر کارگاه تشخیص ودرمان نوروپاتیها دبیر: دکتر اسلامیان
پنجشنبه 16 آذر کلاس ارتز- پروتز دکتر سالک زمانی
شنبه 18 آذر ژورنال کلاب دکتر امیدبخش دکترپيشگاهي
یکشنبه 19 آذر VEP دکتر رهبر -
 سه شنبه 21 آذر کینزیولوژی دست ومچ دست دکتر فلاح دکتراسلامیان
شنبه 25 آذر کلاسهای MRI دکتر دقیقی
یکشنبه 26 آذر کینزیولوژی سر وگردن وتنه دکتر خیری دکتر پیشگاهی
دوشنبه 27 آذر  SCI (1) دکتر امیرطاهری دکتر افتخارسادات
پنجشنبه 23 آذر کارگاه اسپاستیستی وتزریق بوتوکس دبیر: دکتر توپچی زاده
پنجشنبه 30 آذر امتحان  OSCE اول کلیه رزیدنتها
شنبه 2 دی ژورنال کلاب     دکتر پیرانی دکتراسلامیان
دوشنبه 4 دی اصول تغذیه در سالمندان دکتر دولتخواه -
سه شنبه 5 دی اختلالات NMJ دکتر اسلامیان -
چهارشنبه 6 دی SCI (2) دکتر راشدی دکتر پیشگاهی
شنبه 9 دی کلاسهای MRI دکتر دقیقی
یکشنبه 10 دی NCS ویژه(فصل 6 دیمیترو) دکتر خنده روی دکتر رهبر
سه شنبه 12 دی توانبخشی در شکستگی های اندام تحتانی دکتر امید بخش دکتر افتخارسادات
چهارشنبه 13 دی کینزیولوژی زانو دکتر رنجبر دکتر پيشگاهي
 
 

 
روز تاريخ عنوان كنفرانس سخنران استاد راهنما
شنبه 16 دی ژورنال کلاب دکتر فسایی دکترافتخارسادات
یکشنبه 17 دی AIDP,CIDP,MMN دکتر پیرانی دکتر اسلامیان
سه شنبه 19 دی LBP2  برادوم دکتر شهیدزاده دکترتوپچی زاده
چهاشنبه 20 دی کینزیولوژی پا دکتر فلاح دکتر پیشگاهی
پنجشنبه 21 دی کارگاه kinesiotaping دبیر: دکتر سالک زمانی
شنبه 23 دی کلاسهای MRI دکتر دقیقی
یک شنبه 24 دی SEP دکتر رهبر -
سه شنبه 26 دی کینزیولوژی لگن دکتر خیری دکتر پیشگاهی
چهارشنبه تا جمعه 29-27 کنگره سالانه طب فیزیکی و توانبخشی- تهران
شنبه 30 دی ژورنال کلاب دکترگلعلی زاده دکترتوپچی زاده
یکشنبه 1 بهمن کینزیولوژی gait دکتر فسایی دکتر افتخارسادات
دوشنبه 2 بهمن اصول تغذیه در دیابت دکتر دولتخواه -
سه شنبه 3 بهمن کینزیولوژی فصل 4
(فعالیت و قدرت عضلات)
دکتر گلعلی زاده دکتر رهبر
چهارشنبه 4 بهمن آنالیز gait دکتر افتخارسادات -
پنج شنبه 5 بهمن ارتز- پروتز دکتر سالک زمانی
شنبه 7 بهمن کلاسهای MRI دکتر دقیقی
یکشنبه 8 بهمن CP دکتر راشدی دکتر توپچی زاده
سه شنبه 10 بهمن اختلالات NMJ دکتر اسلامیان -
 
 
روز تاريخ عنوان كنفرانس سخنران استاد راهنما
شنبه 14 بهمن ژورنال کلاب دکتر امید بخش دکتررهبر
پنج شنبه 12 بهمن کنفرانس مداخلات تهاجمی تر در کمردرد، تزریقات اسپاینال و ازن تراپی دبیر: دکتر پیشگاهی
یکشنبه 15 بهمن ABR دکتر رهبر -
سه شنبه 17 بهمن اپروچ به میوپاتیها دکترگلعلی زاده دکتر اسلامیان
سه شنبه 24 بهمن مقدمه ای بر سونوگرافی شانه دکتر افتخارسادات -
چهارشنبه 25 بهمن میو پاتی های ارثی و میوتونی ها دکتر نظام دکتر اسلامیان
پنج شنبه 26 بهمن  کارگاه استئوآرتریت و استئوپروزیس دبیر: دکتر رهبر
شنبه 28 بهمن ژورنال کلاب دکتر پیرانی دکترسالک زمانی
یکشنبه 29بهمن Chest PT دکتر توپچی زاده -
پنجشنبه 3 اسفند ارتز- پروتز دکتر سالک زمانی
سه شنبه 8 اسفند الکترودیاگنوزیس در اطفال دکتر توپچی زاده -
چهارشنبه 16 اسفند امتحان کتبی میان دوره ای کلیه رزیدنتها
پنجشنبه 17 اسفند امتحان OSCE حضور کلیه اساتید و رزیدنت ها
 
 
برنامه ژورنال كلاب 
شنبه ها - سالتحصیلی 97-96
 
 
 
 
 
رديف تاريخ استاد راهنما رزيدنت
1 15 مهر دکتر اسلامیان دکترگلعلی زاده
2 6 آبان دکتر افتخارسادات دکتر امید بخش
3 13 آبان دکتر توپچی زاده دکترپیرانی
4 20 آبان دکتررهبر دکتر فسایی
5 4 آذر دکترسالک زمانی دکتر گلعلی زاده
6 18 آذر دکترپيشگاهي دکتر امیدبخش
7 2 دی دکتراسلامیان دکتر پیرانی
8 16 دی دکتر افتخارسادات دکتر فسایی
9 30 دی دکترتوپچی زاده دکترگلعلی زاده
10 14 بهمن دکتررهبر دکتر امید بخش
11 28 بهمن دکترسالک زمانی دکتر پیرانی
12 5 اسفند دکترپيشگاهي دکتر افسانه اميرطاهري
13 18 فروردین دکتراسلامیان دکتر حانيه خيري دوست
14 1 اردیبهشت دکتر افتخارسادات دکتر نسيم راشدي
15 15 اردیبهشت دکترتوپچی زاده دکتر سپيده رنجبر
16 29 اردیبهشت دکتررهبر دکتر آزاده شهيدزاده
17 12 خرداد دکترسالک زمانی دکتر ليلا فلاح
 
 
برنامه حضور اساتيد در کلاسهای اکسترنی (بیمارستان امام رضا)
روزهاي پنجشنبه - سالتحصیلی 97-96
 
 
 
 
 
 
تاریخ استاد مبحث سخنرانی*
6 مهر دکتر اسلامیان پاتوژنزو درمان در استئوپروزیس
13 مهر دکتر افتخارسادات مقدمات الکترودیاگنوزیس
20 مهر دکتر پیشگاهی سندرم درد میوفاشیال
27 مهر دکتر توپچی زاده مودالیته های فیزیکی
4 آبان دکتر رهبر ورزشهای تراپوتیک
11 آبان دکتر سالک زمانی وظایف تیم توانبخشی
25 آبان دکتر دولتخواه تغذیه در بیماریهای عضلانی اسکلتی
2 آذر دکتر پیشگاهی  
9 آذر دکتر افتخارسادات  
16 آذر دکتر اسلامیان  
23 آذر دکتر توپچی زاده  
7 دي دکتر پیشگاهی  
14 دي دکتر رهبر  
21 دي دکتر سالک زمانی  
28 دی دکتر دولتخواه  
5 بهمن دکتر پیشگاهی  
12 بهمن دکتر افتخارسادات  
 
* شرکت در جلسات اولیه آموزش اکسترنی جهت رزیدنت های سال اول نیز الزامی است.
 
تاریخ استاد
19 بهمن دکتر اسلامیان
26 بهمن دکتر توپچی زاده
3 اسفند دکتر پیشگاهی
10 اسفند دکتر رهبر
17 اسفند دکتر سالک زمانی
24 اسفند دکتر دولتخواه
16 فروردين دکتر پیشگاهی
23 فروردين دکتر افتخارسادات
30 فروردین دکتر اسلامیان
6 ارديبهشت دکتر توپچی زاده
13 اردیبهشت دکتر پیشگاهی
20 ارديبهشت دکتر رهبر
27 ارديبهشت دکتر سالک زمانی
3 خرداد دکتر دولتخواه
10 خرداد دکتر پیشگاهی
17 خرداد دکتر افتخارسادات
24 خرداد دکتر اسلامیان
31 خرداد دکتر توپچی زاده
7 تير دکتر پیشگاهی
14 تير دکتر رهبر
21 تير دکتر سالک زمانی
28 تیر دکتر دولتخواه
 
 
 
 
تاریخ استاد
4 مرداد دکتر پیشگاهی
11 مرداد دکتر افتخارسادات
18 مرداد دکتر اسلامیان
25 مرداد دکتر توپچی زاده
1 شهريور دکتر پیشگاهی
8 شهريور دکتر رهبر
 

 
 
 
 
 
با آرزوي موفقيت و شادكامي
گروه آموزشي طب فيزيكي و توانبخشي