برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


طرح درس کارورزي طب اورژانس (25 جلسه)
طرح درس دستياري طب اورژانس (50 جلسه)

دکتر علیرضا علا -BLS
دکتر علیرضا علا -ACLS

دکتر علیرضا علا-برخورد با بیمار پرخاشگر
دکتر علیرضا علا-پونکسیون کمری
دکتر علیرضا علا-برخورد بابیمار ترومایی
دکتر علیرضا علا-برخورد بابیمار دچار تشنج

دکتر علیرضا علا-برخورد با خونریزی گوارشی
دکتر علیرضا علا-برخورد با بیمارهیپرتانسیون
دکتر علیرضا علا-برخورد با بیمار مبتلا به سردرد
دکتر علیرضا علا-برخورد با بیمار دچار ضعف
 دکتر حمیدرضامرتضي بیگي-چگونگی برخورد با شوک
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي -چگونگي برخورد با گاستروانتريت
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي- حمایتهای مقدماتی حیاتی
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي -برخورد با سردردکتر حمیدرضامرتضي بیگي- برخورد با فشار خون
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي-برقراری راه هوایی
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي-درد قفسه سینه
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي-برخورد با تشنج
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي- مسمومیتها
دکتر حمیدرضامرتضي بیگي -اورژانسهای محیطی

 Airway management  دکتر امیر جعفری روحی
 در کودکان
دکتر امیر جعفری روحی برخورد با کودک مبتلا به کروپ و اپی گلوتیت
دکتر امیر جعفری روحی روش کاربرد دفیبریلاتور در کودکان
دکتر امیر جعفری روحی برخورد با بیمار دچار اسپیراسیون خارجی

دکتر امیر جعفری روحی اورژانسهای آب و الکترولیت در کودکان بدحال 
  دکتر امیر جعفری روحی برخورد با بیمار دچار مسمومیت
دکتر امیر جعفری روحیShock statesدر کودکان 
دکتر امیر جعفری روحی استاتوس آسماتیکوس در کودکان
دکتر امیر جعفری روحی برخورد با بیمار استاتوس اپیلپتیکوس
دکتر امیر جعفری روحی بیماریهای شایع پوست در کودکان
دکتر پیمان محرم زاده اورژانسهای مغز در سی تی اسکن 
دکتر پیمان محرم زاده نحوه برخورد با بیمار دچار افت سطح هوشیاری
دکتر اجاقی1
دکتر اجاقی2
دکتر اجاقی3
دکتر اجاقی4
دکتر اجاقی5
دکتر اجاقی6
دکتر اجاقی7
دکتر اجاقی8
دکتر اجاقی9
دکتر اجاقی10
دکتر محبوب پورآقایی1
دکتر محبوب پورآقایی2
دکتر محبوب پورآقایی3
دکتر محبوب پورآقایی4
دکتر محبوب پورآقایی5
دکتر محبوب پورآقایی6
دکتر محبوب پورآقایی7
دکتر محبوب پورآقایی8
دکتر محبوب پورآقایی9
دکتر محبوب پورآقایی10
دکتر محبوب پورآقایی11
دکتر محبوب پورآقایی12
دکتر روزبه رجایی
دکتر روزبه رجایی
دکتر حسن سلیمانپور 
دکتر حسن سلیمانپور

دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر علی تقی زادیه
دکتر فرزاد رحمانی
دکتر کاووس شهسواری نیا
دکتر صمد شمس وحدتی
دکتر صمد شمس وحدتی
دکتر صمد شمس وحدتی
دکتر مولود بالافر -برخورد با شوک
دکتر مرتضی بگی- راه هوایی
دکتر زهرا پارسیان -اختلالات الکترونیکی
دکتر زهرا پارسیان-برخورد با آنافلاکسی
دکتر پویا پاک نژاد -آتل گیری
دکتر محبوب پور آقایی-اختلال هوشیاری
دکتر روزبه رجایی-برخورد با بیماردچار افزایش فشار خون
دکتر بهزاد رحمانی-بیماریهای محیطی
دکتر حسن سلیمان پور-آرامبخشی و بی دردی در اورژانس
دکتر وحدت شمس-برخورد با استروک
دکتر کاوس شهسواری نیا -هموویژولانس
دکتر پویا پاک نژاد-BLS
دکتر محبوب پور آقایی-مدیریت زخم

 
طرح درس خارج از دانشکده:

دکترروزبه رجائي
دکتر صمد شمس وحدتی
دکترصمد شمس وحدتی