برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

آیین نامه اعزام اعضای هیات علمی به همایش های علمی خارج از کشور

مقدمه:
    بمنظور تسریع در روند اداری اعزام اعضای هیات علمی به همایش های علمی خارج از کشور و نهادینه کردن روند مذکور دستورالعمل مربوطه بشرح زیر تهیه و از فروردین ماه سال 1390 لازم الاجرا می باشد.

الف): مراحل قبل از شرکت در همایش
   پس از بررسی فرم درخواست تکمیل شده متقاضی درگروه بر اساس چک لیست مربوطه، مدارک حداقل یکماه قبل از برگزاری همایش به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال و پس از بررسی و تایید معاونت پژوهشی دانشکده،  حکم موقت جهت اعزام متقاضی از طریق دانشکده صادر می شود.

 الف-1): شرایط شرکت در همایش

  • تعداد دفعات مجاز شرکت درهمایش:
 • اعضای هیات علمی فقط یکبار در سال و با موافقت مدیر گروه مربوطه و تایید معاونت پژوهشی دانشکده و با در نظر گرفتن سهمیه تعیین شده دانشکده می توانند با هزینه دانشگاه در همایشهای خارج از کشور شرکت نمایند.
 • اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) با ابلاغ وزیر محترم حداکثر دو بار در سال با هزینه دانشگاه می توانند در مجامع علمی شرکت نمایند.

 -اعضای هیات علمی و محققینی که موفق به اخذ جایزه جشنواره رازی یا خوارزمی گردیده اند و نیز اساتید نمونه که هر ساله توسط وزارت متبوع انتخاب و معرفی می گردند تا سه سال متوالی حداکثر دوبار در سال با احتساب حق یکبار در سال شرکت در همایش های خارج از کشور با استفاده از هزینه های دانشگاهی می توانند در همایش شرکت نمایند.
- اعضای هیات علمی بازنشسته و بازنشسته شاغل فقط هر دو سال یکبار می توانند در همایش شرکت نمایند.
- محققین غیر عضو هیات علمی شاغل در صورت وجود اعتبار و تهیه و ارایه مقاله تحقیقاتی (مورد تصویب شورای پژوهشی دانشگاه) هر سه سال یکبار و درصورت اخذ جایزه جشنواره های رازی یا خوارزمی یکبار در سال تا دو سال متوالی می توانند در همایش شرکت نمایند .
توجه: کارکنان و افراد غیر هیات علمی شاغل برای اعزام بایستی طبق قانون نظارت بر کارکنان از    طرف مجلس مجوز صادر گردد و از طرف دفتر ریاست جمهوری مجوز بگیرند.    
الف-2): مدارك مورد نياز جهت اعزام به همایش:
1-چكيده مقاله يا مقالات
2-پذيرش مقاله : پذيرش مقاله بايد بنام نويسنده مقاله بوده و در آن به عنوان مقاله پذيرفته شده و نحوه ارائه آن اشاره گردد. در صورتيكه سایر نویسندگان بجای نویسنده مسئول( اول) در همایش شرکت نماید بایستی موافقت کتبی نویسنده مسئول( اول) و مدیر گروه ارایه گردد و این شرکت در همایش جزو سهمیه نویسنده مسئول(اول)محسوب میگردد و ماموریت و کمک هزینه به شخص شرکت کننده ارایه خواهد شد.
3-تصویر آخرین حکم استخدامی و تصویرآخرین حکم تمام وقتی در صورت تمام وقت بودن
4-فرم تکمیل شده درخواست شرکت در همایش
5-تصویر فرم تکمیل شده ثبت نام  و راهنمای همایش
6-در صورتيكه اعضای هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) باشند می بایست ابلاغ وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ارایه گردد.
7-در صورت تقاضای بهره مندی از تسهیلات دانشگاه جهت شرکت در همایش می بایستی تصویر دو مقاله چاپ شده سطح یک در دو سال گذشته ارایه گردد . لازم به ذکر است متقاضی بایستی نویسنده اول و یا نویسنده مسئول مقاله باشد در غیر اینصورت معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  تنها با استفاده از ماموریت با هزینه شخصی موافقت خواهد نمود و هیچگونه کمک هزینه ای پرداخت نخواهد کرد.
8-در صورت کسب رتبه در جشنواره رازی، خوارزمی و یا پژوهشی دانشگاه / استاد نمونه کشوری منتخب وزارت متبوع بودن  می بایست تصویر گواهی مربوطه ارایه گردد.
9-در صورتی که  بعنوان سخنران مدعو ( invited key note speaker ) شرکت می نمایید می بایست تصویر دعوتنامه مربوطه ارایه گردد.
10- در صورتیکه بدون ارایه مقاله و یا سخنرانی ( با هزینه شخصی) شرکت می نمایند نامه درخواست متقاضی و نامه مدیر گروه با ذکر نام همایش و تاریخ برگزاری بهمراه برنامه همایش ارایه گردد.
توجهات:

 • در تقاضانامه بایستی  اطلاعات درخواستي بطور كامل درج گردد.
 • ضروري است نام دانشگاه علوم پزشكي تبريز بطور كامل Tabriz University of  Medical Sciencesدر مقالات ارائه شده در همايشهاي بين المللي درج گردد در غير اين صورت هزينه اي از سوي دانشگاه پرداخت نخواهد گرديد.
 • در صورت انصراف از شركت در همایش متقاضي موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز به صورت كتبي معاونت پژوهشی را مطلع نمايد.
 • دريافت مدارك به صورت دستي و بدون درج شماره دبيرخانه مورد قبول نمي باشد.

ب): مراحل پس از شرکت در همایش:
  پس از مراجعت و ارایه مدارک لازم توسط متقاضی به گروه آموزشی جهت بررسی و تایید، مدارک حداکثر دو هفته پس از مراجعت به معاونت پژوهشی دانشکده ارسال و در صورت تکمیل بودن مدارک وتایید معاونت پژوهشی دانشکده، حکم قطعی شرکت کننده صادر خواهد شد.

 • مدارك لازم پس از مراجعت شرکت کننده:
 • کپی خلاصه مقاله يا مقالات چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات همايش
 • تصوير روي جلد كتابچه خلاصه مقالات همايش
 • گواهي شركت و يا گواهي ارائه مقاله در همايش
 • اصل لاشه بليط هواپيمايي
 • تصوير صفحات ممهور شده به مهر ورود و خروج گذرنامه (كشور مبدا و مقصد)
 • گزارش سفر طبق فرمت دانشگاه
 • در مورد شرکت بدون ارایه مقاله، ارایه گواهی شرکت کافی خواهد بود.

ج): سیاست های پژوهشی دانشگاه در ارتباط با اعزام اعضای هیات علمی به همایشهای خارج از کشور در سال 1390 
 
1-افراد متقاضي شركت در همايش هاي بين المللي، در صورت ارائه حداقل دو مقاله چاپ شده سطح يك در دو سال گذشته مي توانند از تسهيلات دانشگاهي استفاده نمايند. لازم بذكر است افراد مذكور بايستي نويسنده اول و يا نويسنده مسئول مقاله باشند. در غير اين صورت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تنها با استفاده از ماموريت با هزينه شخصي موافقت خواهد نمود و هيچگونه كمك هزينه ايي پرداخت نخواهد كرد.
2- افراد شركت كننده در همايش هاي بين المللي كه متقاضي استفاده از تسهيلات دانشگاهي تا سقف تعيين شده در آيين نامه مربوطه مي باشند، ضمن برخورداري از تسهيلات ذكر شده در آيين نامه جدا از دو مقاله مذكور در بند(1)، به ازاي ارائه هر مقاله سطح يك چاپ شده در سال گذشته مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت خواهند نمود. افراد مذكور نيز بايستي نويسنده اول و يا نويسنده مسئول مقاله باشند. لازم بذكر است سقف تعيين شده براي تسهيلات اعطائي به شركت كنندگان در همايش هاي بين المللي طبق آيين نامه مربوطه بيست ميليون ريال تعيين شده است.
3-براي شركت كنندگاني كه با عنوانinvited key note speaker در همايش هاي بين المللي شركت مي نمايند علاوه برتسهيلات ذكر شده در آيين نامه مبلغ پنج ميليون ريال بعنوان جايزه به فرد مذكور پرداخت خواهد گرديد.

 

فرمهای اعزام اعضاء هیات علمی به همایشهای خارج کشور

فرم شماره 1: درخواست شرکت در کنگره

فرم شماره 2:نامه موافقت مدیر گروه

فرم شماره 3:گزارش سفر

فرم شماره 4 :نامه مدیر گروه جهت صدور حکم قطعی

 
   
 
کارشناس مسئول مربوطه : طاهره آبدار
شماره تماس : 3364667