برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


معاونت پژوهشي:
به: رياست محترم دانشكده پزشكي
از: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
موضوع: اجراي طرح تحقيقاتي توسط اعضاي غير هيئت علمي

باسلام و احترام،
پيرو نامه 8242/4/5 مورخ 17/9/81 مديريت امور پژوهشي مبني بر تفويض اختيار به دانشكده‌ها براي بررسي طرحهاي تحقيقاتي و پيشنهادي اعضاي هيات علمي به استحضار مي‌رساند موضوع انجام طرح تحقيقاتي توسط اعضاي غيرهيئت علمي در سيصد و چهل و پنجمين جلسه شوراي پژوهشي مورخه 26/9/81 مطرح و مقرر شد كه اعضاي غير هيئت علمي دانشگاه نيز مي‌توانند مجري طرح تحقيقاتي باشند مشروط بر اينكه:
1ـ طرحهاي ارائه شده جنبه نوآوري يا اختراع داشته و يا در رابطه با حل مشكلات سيستم آموزشي بهداشتي ـ درماني و يا پژوهشي باشد.
2ـ مجري تحت نظارت و سرپرستي يك عضو هيئت علمي طرح را اجرا كند يعني يك هيئت علمي كه تخصص او متناسب با موضوع طرح مي‌باشد در طرح همكار اصلي باشد.
ضمناً مقرر شد مكاتبات و عقد قرارداد با مجريان (غير هيئت علمي) صورت بگيرد و پاسخ مجري به نظرات داور يا شورا به تاييد همكار هيئت علمي ناظر طرح برسد. لازم به ذكر است كه روند بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاي غيرهيئت علمي نيز همانند اعضاي محترم هيئت علمي از كانال بررسي در گروه و دانشكده خواهد بود.

دكتر حسين بابائي
مدير امور پژوهشي دانشگاه