برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 

 

 


Name: Dr. Mortaza Gojazadeh

position: manager of research development & coordination center

Email:  As4007@yahoo.com

Phone:+98 (411) 3373741

 

 

 

 

 

 


Name: Nahid Azhashab

position: RDCC Deputy

Email:   N.Azarshab45@gmail.com

Phone:+98 (411) 3373741

 

 

 

 


Name: Fatemeh Salehnia

position: medical librarian

Email:  fatemehsalehnia@yahoo.com

Phone:+98 (411) 3373741 

 

 

 

 

 


Name: Farideh Nasiri

position: Graduate Deputy  RDCC

Email:  Fnasiri2000@gmail.com

Phone:+98 (411) 3373741