برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی


1-راه کار طبابت بالینی فرآیند تزریق خون
2-راه کار طبابت بالینی مديريت اختلالات فشارخون در حاملگی
3-راه کارطبابت بالینی تشخیص،مراقبت و درمان بیماری لوسمی میلوئیدی مزمن در ایران
4- راه کار طبابت بالینی مدیریت ، تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سکته مغزی
5- راه کارطبابت بالینی رتینو پاتی دیابتی بومی شده برای جمعیت ایرانی
6- راه کار طبابت بالینی تشخیص،درمان  و پیگیری سرطان پروستات
7- راه کار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان کلیه
8- راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان کم کاری تیروئید
9- راه کار طبابت بالینی پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از تماس با گاز خردل
10- راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان بیماری های تیروئید در بارداری و پس از زایمان
11- سیاست های اجرایی )ضوابط( بخش تغذیه در بیمارستانهای کشور
12- شناسنامه و استاندارد خدمت کاربرد اولتراسوند و تکنیک کاویتاسیون به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز موضعی و سلولیت
13- کاربرد فرکانس رادیوی(RF) به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز و سفت کردن بافت (Tightening)
14- دستورالعمل مداخلات مربوط به "بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب"1
15- دستورالعمل مداخلات مربوط به "بیماران مبتلا به مسمومیت با سرب"2
16-راه کار طبابت بالینی استفاده ازآنتی بیوتیک پشگیرانه  در اعمال جراحی عمومی
17-راه کار طبابت بالینی تشخیص و درمان پرکاری تیروئید
18-راه کار طبابت بالینی برخورد با بیمارتروما به سر در بزرگسالان
19-راه کار طبابت بالینی ارائه خدمات پس از زایمان جهت ارتقاء سلامت مادر و شیرخوار
20-شناسنامه و استاندارد خدمت مانیتورینگ فشار مغزی) به همراه دما و اکسیژن مغزی)  ICP Monitoring
21-دستورالعمل برخورد با تشنج پایدار
22-راه کارطبابت بالینی تشخیص،ارزیابی ، یپش گیری، و مدیریت اضافه وزن و چاقی در کودکان و بزرگسالان
23-استانداردهای ناباروری
24-دستورالعمل برخورد با دیس رفلکسی اتونوم در بیماران مبتلا به ضایعات نخاعی
25-دیس رفلکسی ضایعات نخاعی
26-شناسنامه و استاندارد خدمت آسپیراسیون یا عمل دکمپرسیون نوکلئوس پولپوزوس دیسک بین مهره ای کمری )گردنی( از طریق پوست- تزریق دیسکوژل
27-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ بادکش گذاری خشک و تر
28-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ تحریک الکتریکی سوزن در نقاط طب سوزنی
29-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ تزریق در نقاط طب سوزنی
30-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژحرارت درمانی با گیاه موکسا
31-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ خون گیری محدود با نیشتر
32-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ روش سوزن زدن و چسب مخصوص در گوش
33-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ سنگ درمانی با روغن مخصوص
34-شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ طب سوزنی
35- شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ طب سوزنی نشایی
36- شناسنامه و استاندارد خدمت طب سوزنی و ماساژ  چینی
37-شناسنامه و استاندارد خدمت آبدرمانی     Hydrotherapy , Aquactic, physiotherapy ,Aquatic exercise, hydrotherapy
-38 شناسنامه و استاندارد خدمت لیزرتراپی پرتوان High Power Laser therapy (HPLT)
-39 شناسنامه و استاندارد خدمت اکسترا کوپورال شاک ویوتراپی Exteracorporal shockwave therapy(ESWT)
-40شناسنامه و استاندارد خدمت مگنت تراپیMagnet therapy
41-شناسنامه و استاندارد خدمت فيزيوتراپی قفسه سينه با يا بدون مداليتی بیماران بستریChest Physiotherapy With or Without Modality
42-فيزيوتراپی یک یا چند ناحیه بیماران بستری با یا بدون مدالیته hospitalized patients  Physiotherapy of one or more areaswith or without modality for
43-راه کار طبابت بالینی" خدمات معنوی جهت بیماران مبتلا به سرطان"
44-راه کار طبابت بالینی تشخیص، درمان و پیگیری سرطان مثانه
45-شناسنامه واستاندارد خدمت جراحی چاقی و متابولیک Bariatric(obesity) & Metabolic surgery