تماس با ما دانشکده پزشکی

شماره تماس: 04133364672
                      04133379694


شماره فکس: 04133364659