برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با دانشیاری
مطالب/ آقای دکتر کاووس شهسواری نیا به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.                            
      ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
مطالب/ آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.                            
      ...
شنبه 13 خرداد 1396
مطالب/ آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.                            
      ...
سه شنبه 19 بهمن 1395
مطالب/ خانم دکتر فاطمه خاکی خطیبی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت                            
      ...
يکشنبه 19 دي 1395