برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با علوم پزشکی تبریز
مطالب/ پایان نامه محمد رضا زینالی                            
      ...
دوشنبه 29 آبان 1396
مطالب/ نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1394                            
      ...
دوشنبه 10 آبان 1395