برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با علوم پزشکی تبریز

پایان نامه محمد رضا زینالی

مطالب/ پایان نامه محمد رضا زینالی

                           
      پایان نامه محمد رضا زینالی ...
دوشنبه 29 آبان 1396
نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1394

مطالب/ نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1394

                           
      نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور سال 1394 ...
دوشنبه 10 آبان 1395