برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ ثبت اختراعات                            
      ...
چهارشنبه 11 اسفند 1395
مطالب/ دعوت از اساتید محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای شرکت در کارگاه میکروفلوئیدیک                            
      ...
شنبه 9 بهمن 1395
مطالب/ پانزد همین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      ...
دوشنبه 29 آذر 1395
مطالب/ اولین همایش بین‌المللی تروما و مراقبت‌های بحرانی اورژانس. تبریز- ایران                            
      7 الی 9 مهر 1395 ،ارسال مقالات: 11 شهریور 1395-تبریز
با همکاری انجمنهاای طب اورژانس ایران و ترکیه و فدراسیون بین المللی شوک، با امتیاز بازآموزی

دوشنبه 28 تير 1395
صفحات/ شورا                            
     
دوشنبه 13 مرداد 1393