برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 6

سومین كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيرات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت واستريليزاسيون

مطالب/ سومین كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيرات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت واستريليزاسيون

                           
      سومین كنگره تخصصي استانداردهاي تجهيرات پزشكي و مواد حوزه كنترل عفونت واستريليزاسيون ...
چهارشنبه 20 شهريور 1392
دکتر علي مشكيني  به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر علي مشكيني به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر علي مشكيني  به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر مهري جعفري شبيري به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر مهري جعفري شبيري به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر مهري جعفري شبيري به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر رسول آذرفرين به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر رسول آذرفرين به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر رسول آذرفرين به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر سيد مجتبي محدث به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر سيد مجتبي محدث به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر سيد مجتبي محدث به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر محمدرضا اردلان به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر محمدرضا اردلان به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر محمدرضا اردلان به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر محمدكاظم طرزمني به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر محمدكاظم طرزمني به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت

                           
      دکتر محمدكاظم طرزمني به مرتبه علمي استادي ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر  پرويز صالح به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر پرويز صالح به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دکتر  پرويز صالح به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر  نازلي نوالي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر نازلي نوالي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دکتر  نازلي نوالي به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392
دکتر حميده هريزچي قديم به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

مطالب/ دکتر حميده هريزچي قديم به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت

                           
      دکتر حميده هريزچي قديم به مرتبه علمي دانشياري ارتقاء يافت ...
چهارشنبه 13 شهريور 1392