برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 63

امتحان ارتقا 98

صفحات/ امتحان ارتقا 98

                           
      امتحان ارتقا 98 امتحان ارتقا 98
چهارشنبه 8 خرداد 1398
مرکز سالمندی-درباره ما

صفحات/ مرکز سالمندی-درباره ما

                           
      مرکز سالمندی-درباره ما
دوشنبه 10 آبان 1395
شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی

صفحات/ شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی

                           
      شرح وظایف معاون تحصیلات تکمیلی
شنبه 8 خرداد 1395
اعضای شورا معاونت تحصیلات تکمیلی

صفحات/ اعضای شورا معاونت تحصیلات تکمیلی

                           
      اعضای شورا معاونت تحصیلات تکمیلی
شنبه 25 ارديبهشت 1395
گروههای آموزشی علوم پایه

صفحات/ گروههای آموزشی علوم پایه

                           
      گروههای آموزشی علوم پایه
دوشنبه 23 فروردين 1395
جاذبه های توریستی

صفحات/ جاذبه های توریستی

                           
      جاذبه های توریستی
چهارشنبه 21 بهمن 1394
اولین های تبریز

صفحات/ اولین های تبریز

                           
      اولین های تبریز
چهارشنبه 21 بهمن 1394
تبریز در یک نگاه

صفحات/ تبریز در یک نگاه

                           
      تبریز در یک نگاه
چهارشنبه 21 بهمن 1394