برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با معاونت پژوهشی
صفحات/ معاونت پژوهشی - امور روابط عمومی                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389
صفحات/ معاونت پژوهشی - دستورالعمل های مربوط به ترفيع پايه سالانه                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389
صفحات/ معاونت پژوهشی -امور ترفیع پایه                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389
صفحات/ معاونت پژوهشی - حق الزحمه                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389
صفحات/ معاونت پژوهشی - پیام کتاخانه                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389
صفحات/ معاونت پژوهشی -درباره معاونت                            
     
پنجشنبه 7 بهمن 1389