برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه بیهوشی

آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر حجت پور فتحی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
پنجشنبه 29 فروردين 1398
مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

مطالب/ مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

                           
      مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم بالینی انتخاب شد. گروه بیهوشی-دکترصمد اسلام جمال گلزاری
چهارشنبه 22 آذر 1396
خانم دکتر سولماز فخاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ خانم دکتر سولماز فخاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      خانم دکتر سولماز فخاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
چهارشنبه 10 آبان 1396
مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد.

مطالب/ مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد.

                           
      مقاله برتر ماه سپتامبر 2017 در گروه بالینی انتخاب شد. دکتر صمد اسلام جمال گلزاری-گروه بیهوشی
چهارشنبه 26 مهر 1396
آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج  به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر بهمن نقی پور باسمنج  به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
شنبه 13 خرداد 1396
آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

مطالب/ آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

                           
      آقای دکتر کامران شادور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت. ...
سه شنبه 19 بهمن 1395
خانم معصومه ایرجی

مطالب/ خانم معصومه ایرجی

                           
      خانم معصومه ایرجی          ...
شنبه 18 مهر 1394