برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
معاون تحصیلات تکمیلی
دکترجلیل پیرایش اسلامیان
مرتبه علمی: دانشیار
برنامه کاری
شرح وظایف
بیلان فعالیت: سال 1396 ، سال 1397 ،
کارشناس ارشد حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
بیت اله عباسی
کارشناس خدمات آموزشی 
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
کارشناس اموردفتری
(امورآموزشی تحصیلات تکمیلی)
کارشناس آموزشی
(امورآموزشی وصدورگواهی)
لیلا فرشی اقدم
کارشناس آموزشی
شرح وظایف
سمیرا بایرام حقیقی
کارشناس آموزشی
شرح وظایف

وظایف جاری حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی

 لینک های مرتبط