برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

حوزه معاونت آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
 معاون دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی
دکتر محمد رحمتی
مرتبه علمی: استاد
برنامه کاری
شرح وظایف
بیلان فعالیت: سال 1396 ، سال 1397 ، سال 1398
کارشناس ارشد حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی
بیت اله عباسی
کارشناس ارشد معاونت تحصیلات تکمیلی
شرح وظایف
کارشناسان حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی

کارشناس آموزشی
کارشناس آموزشی
(امورآموزشی وصدورگواهی)
  سیما شعاریان
کارشناس آموزش
سودا رحیم زاده
کارشناس آموزشی
شرح وظایف

وظایف جاری حوزه معاونت تحصیلات تکمیلی

 لینک های مرتبط