برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

طرح دروس دوره های دکتری حرفه ای

طرح دروس تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی (PhD)
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
دکتری تخصصی سایر رشته ها


کارشناسی ارشد (MSc)
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناسی ارشد سایر رشته ها

 

دکتر محمد اصغرزاده آزمايشگاه اصول مهندسي ژنتيک-عملي(8 جلسه)
دکتر محمد اصغرزاده ژنتيک مولکولي-ارشد-(4جلسه)
دکتر محمد اصغرزاده روشهاي بيولوژي مولکولي(12جلسه)PHD
دکتر محمد اصغرزاده اصول تشخيص مولکولي(4 جلسه) PHD
دکتر ابراهيم سخي نيا ژنتيک پزشکي(8 جلسه)
دکتر رشتچي زاده کنترول متابوليکي بيماري هاي مادرزادي-(5 جلسه)PHD
دکتر رشتچي زاده بيوشيمي-ارشد ايمونولوژي(6 جلسه)
دکتر رشتچي زاده ژنتيک پزشکي-ارشد(3جلسه)
دکتر رشتچي زاده بيوشيمي خون و ادرار-ارشد(3 جلسه)
دکتر رشتچي زاده بيوشيمي هورمون ها-ارشد(5جلسه)
دکتر قرباني حق جو کنترول متابوليکي بيماري هاي مادر-(3جلسه) PHD
دکتر قرباني حق جو ژنتيک پزشک(2جلسه)
يدکتر قرباني حق جو بيوشيمي-ارشد ايمونولوژي(5جلسه)
دکتر قرباني حق جو تکنيک هاي پيشرفته بيوتکنولوژي(3 جلسه)
دکتر قرباني حق جو بيوشيمي خون و ادرار
دكتر مسعود دارابي بيوشيمي 2 (9جلسه)
بيوشيمي (دکتر حسني)-پزشکي(12جلسه)
طرح دوره و طرح روزانه کاربرد کامپيوتر در بيوتکنولوژي(دکتر ضرغامي)-(17جلسه) 
طرح درس دکتر دارابی ترم سوم
طرح درس شیمی وبیوشیمی اتاق عمل


:طرح درس خارج از دانشکده

طرح درس دکتر قره سوران  - ژنتیک پزشکی و سندرم های دارای اختلات حرکتی (دانشکده پیراپزشکی)
طرح درس ژنتیک پزشکی و مشاوره ژنتیک دکتر قره سوران
طرح درس دکتر حسنی - بیوشیمی عمومی (1و5) (دانشکده پیراپزشکی)
طرح درس دکتر رهبانی - بیوشیمی عمومی (1و5) (دانشکده پیراپزشکی)
طرح درس دکتر مسعود دارابی - هورمون شناسی (1) (دانشکده پیراپزشکی)
طرح درس دکتر همایون دولتخواه - اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی (دانشکده پیراپزشکی)
طرح درس بیوشیمی پرستاری و مامائی دکتر اکبر حسنی
طرح درس بیوشیمی 2 دندانپزشکی -  دکتر حسنی
طرح درس بیوشمی پایه (1/5)  پرستاری و مامائی دکتر مسعود دارابی
طرح درس بیوشیمی عمومی (1/5) پرستاری و مامائی دکتر همایون دولتخواه
طرح درس شیمی و بیوشیمی پرستاری و مامائی دکتر همایون دولتخواه
طرح درس شیمی و بیو شیمی عمومی پرستاری و مامائی دکتر همایون دولتخواه
طرح درس بیوشیمی پایه دکتری عمومی دانشکده داروسازی - دکتر حق جو
طرح درسی بیوشیمی عمومی 2  دانشکده دندانپزشکی - دکتر نوری
برنامه درسي و سرفصل  بيوشيمي عملی- دكتري حرفه اي پزشكي و دندانپزشکی
طرح درس دکتر دارابی-ارس
طرح درس اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی پیراپزشکی
طرح درسي بیوشیمی رشته مامايي
طرح درس هورون شناسی پیراپزشکی
طرح درسي بیوشیمی 2 رشته كارشناسي علوم آزمايشگاهي پيوسته
طرح درسي بیوشیمی رشته پرستاري