برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

   
نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار چنان برجسته و انکار ناپذير است که می توان آن را بدون ترديد نيروی محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ اقتصاد، سياست و جامعه دانست. با عنايت به اين موضوع همواره نياز به يک واحد سازمان يافته در قالب برنامه ريزی های ريز و کلان پژوهشی در وادی دانشگاه بالاخص داشکده پزشکی احساس می شده است که در راستای نيل به اين مهم، معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در تاريخ 8 / 4 / 1371 به طرز مجزا از معاونت آموزشی و به صورت واحدی مستقل با رياست آقای دکتر بهروز نقيلی ( متخصص بيماری های عفونی ) تاسيس و آيين نامه ای توسط ايشان جهت نگارش پايان نامه ها تنظيم و به مرحله اجرا درآمد و اولين جلسات دفاعيه دانشکده پزشکی در آن زمان و در گروه بيوشيمی صورت گرفته است .
پس از آقای دکتر نقيلی، جناب آقای دکتر محمدرضا نهايی (ميکروبيولوژيست) از تاريخ 7 / 1 / 74 لغايت 11 / 7 / 80 به عنوان معاونت پژوهشی دانشکده انتخاب و بعد از ايشان آقای دکتر عليرضا فرج اللهی Ph.D) فيزيک پزشکی) مسئوليت معاونت پژوهشی دانشکده را برعهده گرفتند و در جهت ارتقا جايگاه آن ، فعاليت های شايان ذکری را انجام دادند .
از شهریورماه سال 1386 جناب آقای دکتر مهدی فرهودی (متخصص نرولوژی) مسئوليت معاونت پژوهشی دانشکده را برعهده گرفته اند و بعد از ایشان آقای دکتر  علی مشکینی(متخصص جراحی مغز و اعصاب)از خردادماه 1389  عهده دار این مسئولیت بزرگ گردیدنند. در نهایت سکان این معاونت در تاریخ 18/1/93 در قالب یک معاونت جدید تحت عنوان معاونت تحقیقات و فناوری به آقای دکتر حسن سلیمانپور (متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه) سپرده شد...


                                                         معاون تحقیقات و فن آوری دانشکده

گزارشــــــات
 

1.37 MB گزارش اول معاونت پژوهشی
1.22 MB گزارش دوم معاونت پژوهشی
1.37 MB گزارش سوم  معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی -اسفند 86
380 KB گزارش چهارم   معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی -اسفند 87
  گزارش پنجم  معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی - سال 88
  فعالیت سه ساله معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی
   عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی درسال 1389
  عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده پزشکی سال 1394-95