برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

 پیام مدیر گروه:

تاریخچه و سیر تکاملی گروه کودکان
مدير گروه: دكتر محمد باقر حسینی
معاون آموزشي گروه: دكتر مجید محله ای
معاون آموزشي دانشجويان پزشکي عمومي: دكتر عبدلی اسکویی
مسئول برنامه دستياري:دكتر مجید محله ای
معاون پژوهشي گروه: دكتر فخرالسادات مرتضوي
معاون آموزشي بيمارستان:دكتر افشین قلعه گلاب بهبهانی
مسئولEDO بیمارستان:خانم دکتر لیدا سبکتکین
کارشناس آموزشي گروه: دكتر جليليان
مسئول دفتر گروه: رقيه مظلومي
تلفن دفتر گروه: 35262280 فاکس دفترگروه:35262280