تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 2151

ثبت اختراع توسط تیم تحقیقاتی دکتر مهدی یوسفی

تولید و جداسازی قطعات SCFV آنتی بادی انسانی با استفاده از فاژ دیسپلی توسط تیم توسط جناب آقای / سرکار خانم : حمید نیکخو - لیلی عاقبتی ملکی - مرتضی مطلب نژاد سردهایی - مهدی یوسفی