تاریخ : سه شنبه 18 شهريور 1399
کد 2154

اختراع روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه

روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه در موارد انتخابی با برونکوسکوپ فیبرو پتیک بنام روش تخلیه با تزریق سالین نرمال توسط دکتر محمد اسمعیل حجازی
برای اولین بار در دنیا روشی را برای تخلیه کیست هیداتیک پاره شده ریه در موارد انتخابی با برونکوسکوپ فیبرو پتیک بنام روش تخلیه با تزریق سالین نرمال (ME Hejazi  method )  انجام داده و بصورت case report  و  case Series چاپ و در کنگره انجمن ریه امریکا (ATS) در سال 2017  پذیرفته شده و در ضمیمه مجله ژورنال آمریکایی ریه چاپ شده است (مدارک پیوستی ) و فعلا هم در بخش ریه به عنوان یک روش موفق در بیماران انتخابی انجام می شود و حدود 20 بیمار انجام شده است .
وهم چنین :
برای اولین با در بخش ریه دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
الف- بالن دیلاتاسیون مجاری هوایی بزرگ
ب- استنت گذاری مجاری هوایی بزرگ
ج- انجام  EBUS