برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلیدكتر بینا افتخارسادات: مدیر گروه
دکتر علیرضا پیشگاهی : معاون آموزش دوره پزشکی عمومی
دكتر فریبا اسلامیان: معاون آموزش تخصصي گروه
دكتر وحيده توپچي‌زاده: معاون  پژوهشی گروه
دکتر یعقوب سالک زمانی: عضو هیئت علمی

دکتر سید کاظم شکوری:عضو هیئت علمی
دكتر محمد رهبر: عضو هیئت علمی

دکتر ندا دولتخواه: مدیر مرکز تحقیقات

مسئول دفتر گروه: شبنم فرشداران

محل استقرار دفتر گروه: بيمارستان امام رضا (ع (
 
تلفن دفتر گروه 041- 33373967:

 

پست الکترونیکی گروه:

                                                 tbzpmr95@gmail.com

 

 

کوريکولوم آموزشي

 

 برنامه استراتژیک گروه آموزشی طب فیزیکی وتوانبخشی

اهداف راهبردی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

بیانیه اهداف و رسالت گروه آموزشی طب فیزیکی و توانبخشی

گزارش ارزشیابی درونی