برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

دکتر پرویز شهابی -میثم قربانی چپرپردی

ساخت دستگاه ایجاد کننده ترومای مغزی ،نخاعی و عصب سیاتیک
1396/02/04

دکتر حسین صمدی کفیل

محیط کشت اختصاصی جهت شناسایی سویه های تولید کننده کارباپنماز در آزمایشگاه های بالینی
1395/02/22

دکتر سینا زرین تن

پچ محل ياب انسيزيون در جراحي هاي نخاع و ستون فقرات
1394/11/07

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

قطعه دهانی و راه هوایی آندوسکوپی
1394/08/24

  مقاله برتر ماه آوریل2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

  خانم دکتر بینا افتخارسادات -گروه طب فیزیکی و توانبخشی
  1397/03/17

  مقاله برتر ماه آوریل 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

  گروه آموزشی بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر بهمن یوسفی
  1397/03/17

  مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

  آقای دکتر صمد غفاری -گروه بیماریهای قلب و عروق
  1397/01/26

  مقاله برتر ماه ماس 2018 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

  آقای دکتر علیپور - گروه آموزشی فیزیولوژی
  1397/01/26

   نظرسنجی