برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو آرشیواخبار ارتقاء

آقای دکتر مهرزاد حاجعلیلو به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(300)

...

يکشنبه 19 فروردين 1397

آقای دکتر بهرام سهرابی به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(311)

...

يکشنبه 19 فروردين 1397

خانم دکتر وحیده توپچی زاده به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(542)

....

يکشنبه 19 فروردين 1397

خانم دکتر سپیده هریزچی قدیم به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(345)

...

يکشنبه 19 فروردين 1397

خانم دکتر سولماز فخاری به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(791)

...

چهارشنبه 10 آبان 1396

خانم دکتر مریم پاشایی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(528)

...

چهارشنبه 10 آبان 1396

آقای دکتر محمد رضا بازآور به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(1013)

....

چهارشنبه 10 آبان 1396

آقای دکتر کاووس شهسواری نیا به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(515)

...

چهارشنبه 10 آبان 1396

خانم دکتر میترا نیافر به مرتبه علمی استادی ارتقا یافت.

(720)

...

چهارشنبه 12 مهر 1396

آقای دکتر نیکزاد شهیدی به مرتبه علمی دانشیاری ارتقا یافت.

(526)

...

چهارشنبه 12 مهر 1396