برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو آرشیومقاله برتر ماه

مقاله برتر ماه سپتامبر 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه سپتامبر 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(288)

دکتر بهمن یوسفی -گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی

سه شنبه 15 آبان 1397
مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

(62)

خانم دکتر سروین سنایی-پژوهشکده سالمندی

چهارشنبه 11 مهر 1397
مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(57)

گروه آموزشی بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر بهمن یوسفی

چهارشنبه 11 مهر 1397
مقاله برتر ماه ژوئن 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژوئن 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

(290)

...

چهارشنبه 3 مرداد 1397
مقاله برتر ماه ژوئن 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژوئن 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(281)

...

چهارشنبه 3 مرداد 1397
مقاله برتر ماه می 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه می 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

(207)

...

يکشنبه 3 تير 1397
مقاله برتر ماه می 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه می 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(273)

...

يکشنبه 3 تير 1397
مقاله برتر ماه آوریل2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه آوریل2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

(120)

خانم دکتر بینا افتخارسادات -گروه طب فیزیکی و توانبخشی

پنجشنبه 17 خرداد 1397
مقاله برتر ماه آوریل 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه آوریل 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(157)

گروه آموزشی بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی-آقای دکتر بهمن یوسفی

پنجشنبه 17 خرداد 1397
مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه مارس 2018 در گروه علوم بالینی انتخاب شد.

(275)

آقای دکتر صمد غفاری -گروه بیماریهای قلب و عروق

يکشنبه 26 فروردين 1397