برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی

آرشیو مقاله برتر ماه

مقاله برتر ماه می 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه می 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(129)

دکتر مهدی یوسفی-گروه ایمنی شناسی

يکشنبه 26 خرداد 1398
مقاله برتر ماه آوریل 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه آوریل 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(141)

گروه آموزشی ایمنی شناسی- جناب آقای دکترمهدی یوسفی و سرکار خانم دکتر لیلی عاقبتی

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
مقاله برتر ماه فوریه 2019 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه فوریه 2019 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

(59)

گروه بیهوشی-آقای دکتر عطا محمود پور

چهارشنبه 21 فروردين 1398
مقاله برتر ماه فوریه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه فوریه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(58)

گروه ایمنی شناسی -آقای دکتر فرهاد جدیدی

چهارشنبه 21 فروردين 1398
مقاله برتر ماه مارس 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه مارس 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(69)

گروه آموزشی ایمنی شناسی -سرکار خانم دکتر لیلی عاقبتی و جناب آقای دکترمهدی یوسفی

چهارشنبه 21 فروردين 1398
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای بالینی انتخاب شد.

(91)

گروه آموزشی داخلی - محمد رضا اردلان

پنجشنبه 23 اسفند 1397
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(99)

گروه فیزیولوژی-دکترمحمدرضا علیپور

چهارشنبه 22 اسفند 1397
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(65)

گروه میکروب شناسی-دکتر حسین بنازاده

چهارشنبه 22 اسفند 1397
مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه ژانویه 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

(65)

گروه بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی -دکتر فاطمه خاکی خطیبی

يکشنبه 19 اسفند 1397
مقاله برتر ماه دسامبر 2018 در مقطع گروههای بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه دسامبر 2018 در مقطع گروههای بالینی انتخاب شد.

(173)

...

شنبه 13 بهمن 1397