برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396
کد 1523

مقاله برتر ماه آوریل انتخاب شد.

آقای دکترمحمود محامی اسکویی
گروه انگل شناسی
مقاله بر تر ماه:  آوریل2017
Parasitol Res. 2017 Apr;116(4):1111-1128.

Human cryptosporidiosis in Iran: a systematic review and meta-analysis.

Berahmat R1,2, Spotin A2, Ahmadpour E3, Mahami-Oskouei M4,5, Rezamand A1,6, Aminisani N7, Ghojazadeh M8, Ghoyounchi R2, Mikaeili-Galeh T2.

Author information

1Pediatric Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4Pediatric Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. mahamim@tbzmed.ac.ir.
5Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. mahamim@tbzmed.ac.ir.
6Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
7Department of Statistics and Epidemiology, Faculty of Health Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
8Research Center of Evidence Based Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
IF= 2.027
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396
  • ساعت 08
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 594
  • تایید شده
  • در 1396/02/28
  • ساعت 8:30