برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 25 شهريور 1396
کد 1688

مقاله برتر ماه اوت 2017 انتخاب شد.

آقای دکتربهمن یوسفی
گروه بیوشیمی و ازمایشگاههای بالینی
مقاله بر تر ماه: اوت2017


 
J Pineal Res. 2017 Aug; 63(1).

Melatonin: A pleiotropic molecule that modulates DNA damage response and repair pathways.

Majidinia M1, Sadeghpour A2,3, Mehrzadi S4, Reiter RJ5, Khatami N6,7, Yousefi B8,9,10.

Author information

1-Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

 2-  Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine and Shohada Educational Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
3-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
4-Health Promotion Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 
5-Department of Cellular and Structural Biology, University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA.
 
 
6-Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
 
7-Students Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
8-Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
9-Molecular Targeting Therapy Research Group, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
10-Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
 
IF= 10.391
  • نوشته شده
  • در شنبه 25 شهريور 1396
  • ساعت 11
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 512
  • تایید شده
  • در 1396/06/25
  • ساعت 11:39