برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1396
کد 1787

مقاله برتر ماه نوامبر 2017 در گروه علوم پایه انتخاب شد.

نویسنده مسئول مقاله : جناب آقای دکترحسین صمدی کفیل
گروه آموزشی : میکروبشناسی
مقاله برتر ماه : نوامبر
 
Eur J ClinMicrobiol Infect Dis. 2017 Nov;36(11):2043-2051.

Suppressing the CRISPR/Cas adaptive immune system in bacterial infections

Gholizadeh P1,2, Aghazadeh M3, Asgharzadeh M4, Kafil HS5.

Author information

1Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3Biotechnology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4Infectious and Tropical Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Kafilhs@tbzmed.ac.ir.
 

IF= 2.727

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 22 آذر 1396
  • ساعت 09
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 423
  • تایید شده
  • در 1396/09/22
  • ساعت 9:40