برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 1397
کد 1959

مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای پایه
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکتربهمن یوسفی
مقاله برتر ماه:آگوست

 
Ageing Res Rev. 2018 Aug;45:33-52.

The multiple functions of melatonin in regenerative medicine.

Majidinia M1, Reiter RJ2, Shakouri SK3, Mohebbi I4, Rastegar M5, Kaviani M6, Darband SG7, Jahanban-Esfahlan R8, Nabavi SM9, Yousefi B10.

Author information

1-Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

2-Department of Cellular and Structural Biology, The University of Texas Health Science Center, San Antonio, TX, USA.

3-Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Aging Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

4-Department of Occupational Health, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

5-Regenerative Medicine Program, Department of Biochemistry and Medical Genetics, Max Rady College of Medicine, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada.

6-School of Nutrition and Dietetics, Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, Canada.

7-Danesh PeyHadi Co., Health Technology Development Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

8-Drug Applied Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Students Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

9-Applied Biotechnology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

10-Stem Cell and Regenerative Medicine Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 66
  • تایید شده
  • در 1397/07/11
  • ساعت 9:7