برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 1397
کد 1960

مقاله برتر ماه آگوست 2018 در گروههای علوم بالینی انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای بالینی

نویسنده مسئول مقاله: سرکارخانم دکترسروین سنایی
مقاله برتر ماه:آگوست
 
Pak J Med Sci. 2018 Jul-Aug;34(4):1019-1023.

Upper lip bite test for prediction of difficult airway: A systematic review.

Faramarzi E1, Soleimanpour H2, Khan ZH3, Mahmoodpoor A4, Sanaie S5.

Author information

1-Elnaz Faramrzi Assistant Professor, Liver and Gastrointestinal Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

2-Hassan Soleimanpour Professor of Anesthesiology, Department of Emergency Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

3-Zahid Hussain Khan Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4-Ata Mahmoodpoor Associate Professor of Anesthesiology, Fellowship of Critical Care Medicine, Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

5-Sarvin Sanaie Assistant Professor, Tuberculosis and Lung Disease Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

 
  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 77
  • تایید شده
  • در 1397/07/11
  • ساعت 9:21