برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397
کد 1966

مقاله برتر ماه سپتامبر 2018 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای پایه
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکتربهمن یوسفی
مقاله برتر ماه:سپتامبر

 
DNA Repair (Amst). 2018 Sep;69:34-52.

DNA damage response and repair in colorectal cancer: Defects, regulation and therapeutic implications.

Mirza-Aghazadeh-Attari M1, Darband SG2, Kaviani M3, Mihanfar A4, AghazadehAttari J5, Yousefi B6, Majidinia M7.

Author information
1-Aging Research Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

2-DaneshPeyHadi Co., Health Technology Development Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

3-Schools of Nutrition and Dietetics, Acadia University, Wolfville, Nova Scotia, Canada.

4-Stem Cell and Regenerative Medicine Institute, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

5-Neurophysiology Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

6-Molecular Medicine Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran; Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.

7-Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran.

  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 322
  • تایید شده
  • در 1397/08/15
  • ساعت 12:56