برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

دانشکده پزشکیFaculty of Medicine

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 26 خرداد 1398
کد 2019

مقاله برتر ماه می 2019 در گروههای علوم پایه انتخاب شد.

مقاله برتر ماه- گروههای پایه
نویسنده مسئول مقاله: جناب آقای دکترمهدی یوسفی
مقاله برتر ماه: می 2019

Expert Opin Ther Targets. 2019 May;23(5):447-456
Therapeutic approaches for targeting receptor tyrosine kinase like orphan receptor-1 in cancer cells.
Kamrani A1,2, Mehdizadeh A3,4, Ahmadi M5, Aghebati-Maleki L6,7, Yousefi M5,6.

Author information
1-a Aging Research Institute , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

2-b Student research committee , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

3-c Endocrine Research Center , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

4-d Comprehensive Health Lab , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

5-e Stem Cell Research Center , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

6-f Department of Immunology, School of Medicine , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

7-g Immunology Research Center , Tabriz University of Medical Sciences , Tabriz , Iran.

 
 
  • نوشته شده
  • توسط معصومه بهاری
  • تعداد بازدید 152
  • تایید شده
  • در 1398/03/26
  • ساعت 10:30